Plamostop P9 na ocelové konstrukce

 
Tip Efekt lupa
  • 1 z 4
 

PLATBA PŘEDEM-PŘI ODBĚRU NAD 400Kg INDIVIDUÁLNÍ CENA.

vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových konstrukcí před působením požáru na dobu 15 až 90 minut

Cena od 4 494,21 Kč bez DPH
od 5 438 Kč
Značka Plamostop P9
Kategorie Novinky
Záruka 24
Cena s DPH / balení
Cena s DPH / m2
Kalkulace a objednávka
1. Kolik m2 potřebujete?
2. Obdržíte balení = m2
3. Za cenu Kč s DPH
4. Chci přidat prořez 10 % Ano Ne
Spočítej
Zvolte variantu
Plamostop P9  na ocelové konstrukce Kód produktu 2527/20K hmotnost: 20kg PLATBA PŘEDEM Skladem (6 ks) 10 875 Kč
8 987,60 Kč bez DPH
   
Plamostop P9  na ocelové konstrukce Kód produktu 2527/10K hmotnost: 10kg PLATBA PŘEDEM Skladem (2 ks) 5 438 Kč
4 494,21 Kč bez DPH
   
 

PŘI ODBĚRU NAD 400Kg INDIVIDUÁLNÍ CENA.

CHARAKTERISTIKA

Plamostop P9 je vypěňovácí protipožární nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí. Při aplikaci musí být teplota vzduchu minimálně 5oC a během 24 hod. po aplikaci nesmí nátěr zmrznout. Je třeba dbát, aby nátěr nebyl dopravován nebo uskladněn při záporných teplotách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

objemová hmotnost čerstvého nátěru : 1,340kg/m3

objemová hmotnost po vysušení : 1,530kg/m3

přídržnost k podkadu : > 1 MPa

pH nátěru : 7

teoretická spotřeba : 100 mikronů = 160 g/m2

Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 220 g/m²

Příprava podkladu

Požární izolace se vkládá do systému navržené antikorozní ochrany ocelové konstrukce mezi základní nátěr a vrchní lak. Základní nátěr musí splňovat podmínky dané navrženým systémem antikorozní ochrany OK. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být povrch OK čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota OK musí být minimálně o 3°C vyšší, než je rosný bod. Aplikační teplota je minimálně 5°C a teplota OK by neměla překročit 35°C.

APLIKACE

Plamostop P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Lze jej aplikovat štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým zařízením. Způsob nanášení nemá vliv na výsledné vlastnosti izolace. Materiál se před použitím řádně promíchá, v případě potřeby je možno naředit pitnou vodou. Čím větší naředění, tím menší vrstvu můžeme aplikovat. Pro stříkání použít vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45, lépe s poměrem stlačování 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Ze zařízení odstraňte všechny filtry a použijte trysku 227. Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² Plamostopu P9. Při větších vrstvách se začínají projevovat objemové změny vlivem ztráty 30% objemu odpařením tekuté složky nátěru.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách  zanechává po přejetí dlaní prášek a po 8 hod. nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21°C. Další vrstvu lze nanášet, nezanechává-li předchozí vrstva stopu. Řádně proschlý nátěr se opatří horním nátěrem v souladu s barevným řešením a antikorozní ochranou OK. Musí se použít odzkoušené nátěrové systémy podle ETAG 018-2.

REAKTIVNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Plamostop P9 má provedeny průkazné spalovací zkoušky trvanlivosti reaktivních nátěrových systémů podle ETAG 018 pro typ prostředí Y.

typ Y: použití ve vnitřním prostředí s vysokou vlhkostí a s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod bodem mrazu a omezené vystavení UV záření, ale nezahrnuje žádné vystavení přímému dešti. Průkazné zkoušky byly provedeny v PAVUS Praha, zkušebna Veselí nad Lužnicí.

Reaktivní nátěrové systémy jsou nejdříve podrobeny stárnutí v klimatické komoře podle typu prostředí a následně podrobeny spalovací zkoušce. Porovnání stárnutých a nestárnutých vzorků nesmí vykázat významný pokles izolační účinnosti. Základní nátěry byly zkoušeny genericky a pro Plamostop P9 vyhoví všechny alkydové a epoxidové nátěry bez ohledu na výrobce. V reaktivních nátěrových systémech s horním krycím lakem se smí používat jen odzkoušené laky.

Plamostop P9 jako jediný protipožární nátěr může být v prostředí Y bez horního krycího laku. Krycí nátěr se použije jen v případě, vyžaduje-li to barevné řešení projektu nebo korozní agresivita prostředí. Materiálové listy odzkoušených krycích nátěrů jsou ke stažení v souborech PDF  na konci textu.

KOROZNÍ ODOLNOST

Reaktivní nátěrové systémy jsou odzkoušeny zkušebnou SYMPO Pardubice v solné komoře na korozní odolnost v agresivním korozivním prostředí. Dosáhly hodnocení pro prostředí C3 - velmi vysoká odolnost a prostředí C4 - vysoká odolnost.

ŽIVOTNOST

Plamostop P9 má provedeny spalovací zkoušky od PAVUS Veselí nad Lužnicí podle ETAG 018 – 2 .Zkouškou je prokazováno u vzorků podrobených stárnutí v klimatické komoře, zachování nezměněné funkčnosti po celou dobu předpokládané životnosti. Zkouška byla provedena pro prostředí Y – prostředí vnitřní s částečnou venkovní expozicí a mrazovými cykly, bez přímého styku s vodou. Odzkoušeny byly reaktivní nátěrové systémy ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 – uzavírací lak, tak reaktivní sestava ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 bez uzavíracího laku. Všechny zkoušené vzorky podmínky ETAGu 018 – 2 splnily Plamostop P9 má provedenu zkoušku korozní stálosti v agresivním korozním prostředí. Zkoušku provedl SYNPO Pardubice v solné komoře pro prostředí C3 – venkovní prostředí silně znečištěné průmyslové aglomerace. Zkouška prokázala velmi vysokou korozní stálost reaktivních nátěrových systémů. Pro prostředí C3 nad 15 roků. Plamostop P9 je od roku 1984 v praxi prověřován autorskou laboratoří AITHON RICERCHE. Na základě dlouhodobého zkoušení laboratoř garantuje, že vlivem času nedochází u Plamostopu P9 k chemickým ani fyzikálním změnám a funkčnost zůstává zachována V souladu s ETAG 018 čl 2,3, provedenými zkouškami a dobou užívání v praxi, výrobce deklaruje minimální prokázanou bezporuchovou životnost 25 roků.

DIMENZACE SÍLY IZOLACE

Dimenzační tabulka je vypracována na základě spalovací zkoušky provedené podle evropské normy ČSN EN 13501. Nosná konstrukce zajišťující statickou stabilitu stavby se vždy izoluje na kritickou teplotu oceli 500oC. Štíhlý prvek se zahřívá rychleji než prvek hmotný. Tuto skutečnost zohledňuje  poměr mezi obvodem, kterým vstupuje teplo do průřezu, k jeho průřezové ploše - A/V m-1 dříve označovaný jako O/F. Správnou sílu izolace naleznete v průsečíku A/V daného prvku a požadované požární odolnosti v minutách.

Důležité upozornění

Každý typ protipožárního nátěru má svoji dimenzační tabulku stanovenou na základě spalovací zkoušky v akreditované zkušebně. Tato tabulka slouží k výpočtu síly izolace konkrétního protipožárního nátěru. V žádném případě nelze použít tuto dimenzační tabulku pro jiný protipožární nátěr. Vždy se musí provést výpočet na základě jemu příslušné dimenzační tabulky. Pro názornost uvádíme návrh izolace na jeden prvek různými protipožárními nátěry.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.