Protipožární nátěry

Protipožární nátěry slouží k ochraně dřevěných a ocelových konstrukcí před účinky ohně a sálavého tepla a měl by jim věnovat pozornost každý majitel i zaměstnanec daného objektu. Požární předpisy nebo školení zaměstnanců je nepostačující - dle zákona musíte prokázat, že jste pro zamezení vzniku požáru a jeho šíření provedli veškerá technická opatření, mezi které patří i protipožární nátěry budov a konstrukcí. Protipožární nátěry jsou jednou ze základních ochranných pomůcek pro většinu stavebních materiálů.

Protipožární nátěry dřeva

Dřevo je velmi oblíbený stavební materiál, ne-li nejoblíbenější. Jelikož je ale svým složením organické (skládá se z uhlíku, kyslíku a vodíku), splňuje hned dvě ze tří podmínek pro vznik hoření a požáru. I navzdory tomu je však z hlediska odolnosti proti ohni daleko spolehlivějším stavebním materiálem, než je třeba ocel (která ztrácí svou pevnost a nosnost, jakmile dojde k jejímu prohřátí na určitou teplotu – cca +400 °C). Zatímco u dřeva hoří nosné konstrukce u ocelových konstrukcí dochází k tečení kovu, kdy vlastní ocelové nosníky neshoří, zato se ohýbají a praskají. Při požáru nelze přesně odhadnout, kdy se budova zřítí, v ohrožení nejsou jen lidé v budově, ale i příslušníci záchranné jednotky a proto je důležité nezanedbat speciální nátěr.

Protipožárními nátěry na dřevo lze:

- oddálit jeho zapálení (snížit vznětlivost)
- snížit jeho hořlavost
- významně zpomalit rychlost šíření plamene (požáru) po jeho povrchu

"Je ovšem potřeba si uvědomit, že absolutní nehořlavosti nelze u dřeva dosáhnout žádnými chemickými ani jinými prostředky."

Protipožární nátěry ocelových konstrukcí

Ocel je na rozdíl od dřeva materiál anorganický a sama o sobě je nehořlavá. Má ale vysokou tepelnou vodivost a působením tepla se mění její vnitřní struktura, což vede ke ztrátě nosnosti a pružnosti. Právě proto potřebují i ocelové konstrukce kvalitní protipožární ochranu. Protipožární ochrana oceli se dělí do několika druhů, podle požadované protipožární odolnosti. Oproti dřevu je zde však ten rozdíl, že protipožární nátěry oceli smí provádět pouze akreditovaní profesionálové.

"Největším přínosem protipožárních nátěrů ocelových prvků je především zachování lehkosti a vzhledu materiálu při prodloužení doby, po kterou materiál odolává účinkům ohně a sálavého tepla."

 
458
543814585438
Značky

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem